TEd’A Can Picafort

Date: June 11, 2018

Font: TEd’A arquitectes
Fotografía: Luis Díaz Díaz i TEd’A arquitectes

La intervenció consisteix en la reforma interior d’una edificació existent per a transformar-la en uns petits apartaments turístics.

A un solar passant, situat davant la mar, ens trobem una construcció formada per dos cossos: un de planta baixa més u, que mira cap a la mar i que s’acompanya d’un porxo a planta baixa; l’altre, de planta baixa més dos, que mira cap al carrer posterior. Els diferents cossos formen d’aquesta manera una edificació escalonada en sentit descendent cap a la mar.

En un estat inicial tant els accessos i les escales com les distribucions apareixien caòticament desordenats.

Tot l’esforç del projecte es centra en obrir longitudinalment l’espai, de manera que s’aconsegueixi unir visualment la mar i el carrer posterior. L’estratègia consisteix en ordenar i condensar tots els serveis contra les mitgeres. Escales, armaris, cuines i banys s’alineen i s’acumulen contra les mitgeres. Els serveis apareixen d’aquesta manera com a mitgeres gruixudes.

Els materials amb què es respon tendeixen a la imperfecció de les coses fetes a mà… o hauríem d’haver dit perfecció?

El fang com a material humil i habitual. Un ventall de peces diferents dona resposta precisa a les diferents necessitats constructives. La termoargila, col.locada de fil, mostra la seva condició no portant, ni acústica. La termoargila modula, caracteritza i vesteix de manera semperiana, l’espai principal. La rajola revesteix, a vegades el paviment, amb junta molt ampla, a vegades les parets, amb junta més estreta. La rajola a vegades vidriada també protegeix les zones humides. Puntualment, la rajola acompanya els regalims d’òxid de les baranes. El residu des colombrins triturats ens serveix de grava de fang. I un llarg etcètera. Tant per l’acumulació de peces petites i diferents, com pels lleugers canvis de to del propi fang, creiem que la materialització redueix l’escala i aconsegueix definir un espai més domèstic i humà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectes:
TEd’A arquitectes
(Irene Pérez i Jaume Mayol)

Col·laboradors:
Toni Ramis i Tomeu Mateu

Aparellador:
Guillem Mas

Promotor:
Es Roure Sec

Superfície:
398,50 m2

Adreça:
Sta Margalida. Mallorca

Projecte:
2013 – 2014

Obra:
2015 – 2017

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
Close