TAC Arquitectes Centre Tecnològic Manresa, CTM

Source: TACPhotography: José Hevia
Date: October 16, 2016

Els terrenys on s’ha construït el nou Centre Tecnològic de Manresa (CTM) es situen al sector anomenat Parc Tecnològic del Bages, al nord de la ciutat de Manresa. El seu emplaçament garanteix una immillorable centralitat respecte a tot el pla del Bages així com una molt bona connectivitat amb els eixos d’infraestructures viaris de la resta del territori català.

L’estratègia principal per resoldre l’extens i complex programa del centre d’investigació i dotar a tots els espais de treball, de semblants condicions de confort, es determina perforant amb un seguit de tres patis emplaçats transversalment a la directriu principal de l’edifici. Un sostre de lamel·les situat als patis permet regular el grau d’il·luminació  i controlar l’enlluernament a l’interior dels laboratoris i espais de treball.

Dos passadissos de comunicació paral·lels a la directriu principal de l’edifici, permeten registrar-lo. El de major secció relaciona l’accés principal i les àrees públiques del centre, mentre que el de menor secció relaciona les àrees més internes i de servei. Els espais vinculats als laboratoris de tecnologia ambiental i de materials disposen de tallers a doble alçada situats en planta baixa i vinculats als molls de càrrega. La resta d’espais d’investigació i gestió del centre es desenvolupen modularment en els nivells superiors i permeten un creixement o decreixement en el temps.

Una estructura de grans llums de formigó armat postessat resol de la manera més òptima l’organització dels diferents programes, així com l’eficiència en els recursos materials emprats. També ha estat objecte d’estudi i implantació de sistemes passius implícits en la pròpia concepció de l’edifici per tal de minimitzar la seva despesa energètica. Així doncs i com a més representatius, la doble pell de les façanes i un sistema de tubs canadencs ofereixen la possibilitat, tant de regular l’aportació de temperatura com d’aprofitar la gran inèrcia tèrmica del sol per tal de disminuir l’esforç en els sistemes de climatització.

L’equilibri desitjat entre protecció solar, grau de visibilitat i intensitat lumínica han estat els ingredients utilitzats en la solució plantejada pels tancaments exteriors del CTM. Les façanes de l’edifici estan formades per una pell principal de vidre i una membrana secundària que resol la protecció solar en les èpoques d’intens calor. Aquesta darrera está formada per unes safates de planxa metàl·lica perforada i estirada que aconsegueixen, d’una banda un increment de l’aprofitament del material (en un 60% superior), d’altra banda dona protecció solar quan el sol va més alt i permet l’entrada de llum quan aquest está més baix. Com si es tractés de les escates d’un peix, l’edifici respira i es protegeix de l’entorn més immediat a través de la seva pell.

Finalment l’edifici ancorat en el terreny, no pretén  camuflar-se en el paisatge sinó establir un diàleg harmònic amb el mateix i permetre en un futur no molt llunyà completar-se amb l’edifici torre annex i la resta del Parc Tecnològic.

2 Comments

  • Josep Maria Miserachs October 18, 2016

    Bonita gestión de la luz

    Reply
  • Gilberto Montoya March 29, 2014

    Architecture a pour embellir la nature, compléter et l’améliorer, ce projet est tout simplement magnifique, bravo aux architectes, designers, ingénieurs

    Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
Close