dataAE + XVStudio Reforma i ampliació de la caserna de la Guàrdia Urbana a Nou Barris, Barcelona

Photography: Adri+a Goula
Date: May 16, 2016

El projecte és la reforma i ampliació d’una caserna existent situada a l’antic Institut mental de la Santa Creu (1886-1910) a Nou Barris projectat pel Dr. Emili Pi i Molist i l’arquitecte Josep Oriol Bernadet. L’edifici, actualment amb una dimensió menor a l’original per les diferents demolicions al llarg del temps, concentra quasi la totalitat dels serveis municipals del barri: les oficines del districte, la biblioteca, els serveis tècnics i la caserna de la Guàrdia Urbana. L’edifici s’organitza a través d’una seqüència de patis amb estructura de claustres envoltats per naus longitudinals i transversals. Atès l’interès patrimonial de l’edificació, amb una protecció de tipus C, cal conservar les naus perimetrals tal com eren originàriament i cal mantenir l’edificació octogonal en el centre del pati que era l’antiga sala d’autòpsies.

El projecte rehabilita l’espai en planta baixa i planteja una ampliació programàtica mitjançant una edificació soterrada al pati exterior. El soterrament redueix l’impacte visual que implicaria una ampliació programàtica convencional ocupant l’espai del pati exterior amb una nova edificació i dota la nova plaça d’una condició d’espai públic relacionada amb l’ús de la biblioteca i a les altres plantes baixes del pati.

El buidat del pati central implica el suport de les edificacions existents mitjançant murs pantalla de formigó armat en tot el seu perímetre. Aquests murs queden arriostrats mitjançant unes passeres de formigó armat, que connecten els edificis perimetrals amb la plaça central. Alhora la plaça és la coberta de l’equipament soterrat. Tota l’estructura és de formigó vist. La coberta i les passeres son acabat sorrejat, les pantalles són fresades i a l’interior l’estructura de formigó te un acabat vist amb encofrat fenòlic.

A nivell d’ús el projecte manté el programa més públic, atenció al client, a la planta baixa i reubica les dependències més privades de la caserna, tal com despatxos, vestidors i sales de reunions en l’edificació soterrada. Es reutilitza l’antiga construcció de planta hexagonal com a lluerna de l’edifici soterrat per tal d’assegurar l’entrada de llum natural al centre de la nova construcció. Perimetralment es plantegen dos patis amb vegetació i arbrat que proporcionen ventilació, il·luminació i vistes a totes les dependències amb un ús continuat.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
Close