TEd’A Escola a Romont

Source: Ted'A
Date: November 17, 2015

 

DOBLE LECTURA DE L’ENTORN URBÀ

La proposta llegeix i entén l’entorn urbà on s’insereix. Al voltant del lloc hi ha dos teixits urbans diferents:

1. Cap a l’est domina la gran escala dels edificis en alçada d’habitatges col·lectius.

2. Cap a l’oest se caracteritza per la petita escala dels edificis baixos d’habitatges unifamiliars.

És per aquest motiu que la resposta del projecte comporta dues parts:

1′. Sobre l’aresta est del solar disposam un prisma regular, tan alt com l’alçada reguladora permet i de coberta plana.

2′. Per altra banda, cap a l’oest trobam un prisma irregular, de poca alçada i coberta inclinada.

 

 

 

 

 

ORDRE DELS USOS

Els usos estan ordenats volumètricament i amb l’ajuda dels diferents nivells.

Ordre volumètric dels usos:

A l’interior de l’edifici alt disposam els espais fragmentats, especialment les aules.

A l’interior de l’edifici baix disposam el gran espai del gimnàs.

Ordre de nivells dels usos:

1. En planta baixa, a nivell del carrer Pierre de Savoie, hi ha tots els espais que poden ser utilitzats fora de les hores de classe, aquells usos que no estan adreçats únicament als estudiants. En planta baixa hi ha tot el programa llevat de les aules. Aquest nivell pot funcionar totalment independent de la resta de l’edifici.

2. En planta primera, a nivell del pati, trobam totes les aules d’infantil.

3. A les plantes segona i tercera trobam les aules de primària.

ORDRE ESTRUCTURAL

L’estructura portant i l’estructura distributiva coincideixen. Totes dues s’ordenen dins una graella de 2.90 x 2.90 m.

ORDRE CONSTRUCTIU

La construcció caracteritza l’espai i respon als usos. Distingim tres tipus d’elements principals:

1. Els prefabricats de formigó de la façana.

2. Els blocs silico calcaris de les particions -que són vists a la zona del vestíbul principal.

3. Els aplacats de fusta pintada, que recobren i adeqüen els interiors de les aules.

ORDRE ESPAIAL

L’espai reforça l’ordre dels usos. Distingim dos espais principals: l’espai de les aules que és de secció regular, llum neutra i amb acabats revestits; i l’espai de circulació longitudinal que és de secció irregular, llum variable i amb acabats vists.

POSSIBILITAT D’AMPLIACIÓ

L’estructura, l’ordre i la posició de les aules facilitaria en gran mesura una hipotètica futura ampliació.

Aquesta ampliació reforçaria el concepte urbà de la proposta.

Aquesta ampliació no modificaria el funcionament normal de l’escola ni afectaria els altres edificis existents dins la parcel·la.

Aquesta ampliació és flexible i permetria créixer progressivament segons les exigències quantitatives de noves aules.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
Close