Alfredo Lérida + Amadeu Matosas + Pedro Alarcón Residència per a Discapacitats Intel·lectuals Mas Sauró

Photography: Adrià Goula
Date: March 6, 2014

El projecte parteix de tres criteris incials que configuren la solució adoptada: – Situar a planta baixa la major part possible del programa funcional (mòduls de residència), situant a planta primera les àrees de programa diürn i l’àrea administrativa. – Desdoblar l’accés a l’edifici com a necessitat donada per l’existència d’un únic accés al solar. La planta primera serà l’accés principal, i a planta baixa l’accés de servei. Amb aquest doble accés i doble planta l’edifici s’adapta de la millor manera possible a la topografia, a la vegada que s’optimitza la relació entre l’edifici i el Parc Forestal del llindar Nord. L’agrupació dels mòduls residencials separats per patis permet composar volums edificatoris de tamany adequat en relació amb la trama de la zona de vivendes aïllades del llindar sud. – Utilitzar el mòdul residencial com a element base organitzador de l’espai i traçador de l’estructura.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
Close