David Closes Parc a Manresa

Photography: José Hevia
Date: July 4, 2011

El parc, de dimensions molt modestes, es troba situat al barri de la Plaça Catalunya, un barri manresà molt dens i mancat de zones verdes. Amb la configuració topogràfica plantejada i, especialment, amb la ubicació dels elements més característics del parc (els umbracles i les pèrgoles) es pretén fragmentar visualment el parc i singularitzar-lo. Aquesta fragmentació pretén convertir l’indret en un lloc complex i ric espacialment -generant la percepció que el parc és més extens del que físicament és- tot mantenint la unitat formal del conjunt.

La configuració topogràfica, mitjançant plataformes que defineixen un recorregut principal en ziga-zaga, i la ubicació dels umbracles defineixen una successió de llocs i espais. Uns, els situats sota els umbracles. Els altres, els delimitats pels desnivells topogràfics i pels volums d’umbracles i pèrgoles.

Els umbracles i les pèrgoles consisteixen en unes estructures tubulars d’acer galvanitzat recobertes per malles metàl.liques l’objectiu de les quals és conduir i donar forma a la vegetació.

Els umbracles són constituïts per un doble embolcall de malles metàl.liques. El primer embolcall pretén delimitar geomètricament les copes dels arbres que s’han plantat al seu interior. D’aquesta manera es pretén que la massa d’arbres que conté adopti una imatge de paral.lelepípede com si es tractés d’un topiari. El segon embolcall, paral.lel al primer per l’exterior, ha de ser colonitzat parcialment per plantes enfiladisses que li han de confegir un aspecte de mur vegetal en part del seu volum.

En el cas de les pèrgoles, que formalitzen tant l’accés principal al parc com els espais de connexió entre les diferents plataformes, es pretén que s’hi estenguin plantes enfiladisses almenys en part dels seus paraments.

Les malles de les estructures dels umbracles i les pèrgoles, i la vegetació que s’hi associa, pretenen actuar de filtres espacials, amb colors i graus de transparència diversos en els diferents punts i èpoques de l’any. Això ha de permetre obtenir profunditats canviants als espais del parc al llarg de les diferents estacions.

De nit, els umbracles i les pèrgoles esdevenen grans pàmpols que il.luminen el parc.

Stitched Panorama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
Close