Andrea Deplazes Cabaña para observación de pájaros (II)

Date: May 23, 2011 Category: Things

 

DAU24 (2005) “apilar vs trenar”
DAS BALATON-PROJEKT.
Una experiència en construcció massiva
Prof. ANDREA DEPLAZES
L’arquitecte suís Andrea Deplazes és Professur für Architektur und Konstruktion del primer curs a la facultat d’arquitectura de l’ETH de Zurich. En un entorn acadèmic i “mediàtic” marcat per la imperiosa originalitat, proposa simples però contundents accions com activitat elemental i de primera aproximació a la disciplina de l’arquitectura.
El cas que ens ocupa correspon al treball realitzat al llarg del curs 2002-2003. El concepte escollit en aquesta ocasió és el d’apilar. És interessant observar el procés desenvolupat:
 1. L’acció escollida necessita una finalitat concreta, un lloc a on realitzar-se i una materialitat predeterminada. En aquesta ocasió la construcció d’un observatori d’ocells efímer, a la ribera més occidental del llac Balaton (Hongria), és la suggerent excusa.
 2. Els conreus forestals per la producció de llenya son habituals en la zona. La tala d’arbres es realitza durant els mesos estivals i els troncs especejats resten als marges dels camps com a mínim un cicle anual. Conseqüentment el material escollit és la llenya.
 3. La primera tasca a realitzar pels alumnes és el coneixement del material únic amb el que es treballarà: forma de presentació, pes i grandària per unitat, possibilitats de manipulació, etc. És en aquest moment  on es pren consciència de la estereotomia de la fusta i de les seves possibilitats per conformar elements d’ordre superior, en aquest cas el mur, mitjançant l’acció quasi instintiva d’apilar.
 4. Els problemes plantejats son assajats de manera exhaustiva: execució i estabilitat dels murs, tipus d’obertures, solucions de cobrició amb o sense cindri, gruix dels elements, brancals, llindes, ampits, llocs de posició i finals. S’estudien hipòtesis en maqueta però ràpidament es passa a l’escala real. El disseny general del conjunt és conseqüència directe d’aquest aprenentatge eminentment pràctic
 5. Un cop decidit el traçat general i el de les seves parts es procedeix a valorar numèricament el resultat de l’acció: superfícies, volums, pes, cost, duració del procés de muntatge i posterior desmuntatge,… D’aquesta manera l’alumne comença a quantificar els resultats i a establir relacions entre ells. 
 6. Finalment s’organitza el viatge des de Zurich a Hongria i es realitza l’acció. L’execució dura cinc dies complets i resulta del treball de vint-i-cinc persones (vint-i-tres alumnes i dos professors). El treball d’autoorganització sobre el terreny és de cabdal importància. Els moviments son precisos i les improvisacions pràcticament inexistents.
Els resultats no poden ser més satisfactoris en tots els sentits. L’aprenentatge per l’experiència gravitatòria de la matèria i l’escala real, en un moment iniciàtic de la formació disciplinar, permet interioritzar i fixar conceptes clau, sense recórrer a actes de fe que es volatilitzen  a les primeres de canvi o a virtualitats enganyoses que encara introdueixen major confusió.
Escrivia, l’any 1982, el llavors emergent escultor anglès Tony Cragg amb ocasió de la seva participació a la Documenta de Kassel: “…La necessitat de saber més, tant objectiva com subjectivament, sobre la relació fràgil i subtil  que existeix entre nosaltres, els objectes, les imatges i els processos i condicions naturals essencials s’està convertint en un factor clau. Es fonamental disposar d’experiències de primera ma –veure, tocar, olorar, escoltar- dels objectes i les imatges, i permetre que aquesta experiència quedi gravada.”
Res més a afegir.
Aquesta experiència està registrada en una petita però magnífica publicació -de la qual s’han extret la totalitat de les imatges- del tot recomanable:
1:1 Wood Works. Ein experimenteller massivbau.
Andrea Deplazes und Ákos Moravánzsky
Gta Verlag 2003 ETH Zürich
Isbn 3-85676-128-4
http://books.gta.ethz.ch
També és molt recomanable visitar la web del professor Deplazes per veure les “accions” realitzades altres cursos:
www.deplazes.arch.ethz.ch

Coque Claret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Comments

 • Anonymous May 23, 2011

  muchos arquitectos deberían tomar ejemplo de Deplazes a la hora de trabajar en proyectos reales conjuntamente con los alumnos. Y no tanto aprovecharse del trabajo y las ideas de sus alumnos sin que ellos obtengan ningún reconocimiento.

  Reply
 • Jordi Badia May 23, 2011

  Espero con una gran impaciencia las poximas aportaciones al blog de Coque, sobre arquitectura suiza, sostenibilidad, libros de arquitectura, etc…

  Reply
 • Jordi Badia May 23, 2011

  Fantàstic !

  Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
Close