Diener & Diener Java Eiland Apartment Building, 1995-2001

Date: October 30, 2010

 

Aquí teniu les vivendes que vam comentar del port d’Amsterdam realitzats per Diener&Diener (1995-2001).
En la documentació que us adjunto hi ha tant una planta esquemàtica del projecte com una de més detallada de la distribució interior dels edificis. Finalment, la planta individual de cadascun d’ells que tot i no no ser de massa resolució ni tamany s’enten…
El projecte es composa de dos edificis, un de quadrat i un de prismàtic, essent aquest últim molt més allargat. Cadascun es relaciona amb una part diferent del seu entorn més proper però essent un únic projecte; dos peces relacionades entre sí però responent a un problema diferent en cada cas. El projecte té la funció de fer de porta del que hi ha al seu voltant, a una escala intermitja entre una banda i l’altra.

 

 

 
El projecte es composa de dos edificis, un de quadrat i un de prismàtic, essent aquest últim molt més allargat. Cadascun es relaciona amb una part diferent del seu entorn més proper però essent un únic projecte; dos peces relacionades entre sí però responent a un problema diferent en cada cas. El projecte té la funció de fer de porta del que hi ha al seu voltant, a una escala intermitja entre una banda i l’altra.
L’edifici quadrat (Hookgerf), de PB+7, presenta dos nuclis de comunicació verticals que donen lloc a unes passarel·les perimetrals interiors per a accedir a les vivendes. L’edifici es caracteritza per ser una massa sòlida quadrada amb un pati central gran que permet que les vivendes ventilin per banda i banda i rebin bona llum tot i tractant-se d’un pati. Tot i poder fer unes vivendes passants el que es fa és una combinació de peces que donen lloc a una unitat de forma irregular. Les zones de cuina, banys, etc. (espais que generen males olors) s’ajunten al voltant del gran pati mentre que zones com sala d’estar i habitacions s’orienten a l’exterior podent gaudir de més bona llum.
L’edifici llarg i prismàtic (Hoogkarg) presenta una forma irregular degut a uns buits que se li han generat (també prismàtics) per crear uns espais verds incorporats a l’edifici, sota dels quals trobem la zona de pàrquing. En aquest cas, trobem vivendes passants orientades en la banda curta i que tenen una bona mida (de llargada) per poder crear vivendes ben ventilades i il·luminades gràcies a aquests buits passants esmentats anteriorment. Aquests buits permeten també generar una bona zona d’entrada i un espai per bicicletes. És de PB+8 i té 3 nuclis de comunicació vertical. En aquest cas, la distribució interior de les vivendes és molt més tradicional.
A l’enllaç hi trobareu esquemes força entenedors per fer-vos-en més a la idea així com explicacions més concretes.

1 Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
Close